top of page

Kroppsliga besvär som migrän, mag- och tarmproblem (IBS), kronisk värk och trötthet hör till en av de vanligaste skälen till besök inom sjukvården och orsakar ett stort lidande. Ibland finns en medicinsk förklaring till symtomen som kan utläsas av ett blodprov, en magnetröntgen o.s.v. men inte sällan lämnas den vårdsökande utan tydliga svar.

 

Emotional Awareness and Expression Therapy (EAET) är en nyutvecklad terapiform för behandling av kroppsliga besvär. Terapiformen som har ett ökande forskningsstöd bygger på psykodynamiska teorier om våra känslors betydelse och på modern neurovetenskap. En betydande mängd forskning visar att hypersensitiva, smärtbärande nervbanor kan bidra till kroppsliga symtom kan uppkomma även i frånvaro av skada på en vävnad. Dessa nervbanor tycks kunna moduleras av våra känslor i kombination med våra livserfarenheter, varav detta är något som berörs i terapin.

EAET Sverige är en nystartad ideell förening med syfte att sprida information och öka kunskapen om Emotional Awareness and Expression Therapy genom bland annat evenemang, utbildningar och workshops. Föreningens verksamhet riktar sig till dig som kommer i kontakt med individer med  kroppsliga besvär i ditt arbete, och till andra som är intresserade av emotionella faktorers koppling till kroppsliga besvär.

Aktuellt

AKTUELLT

Information om ny forskning, artiklar och evenemang publiceras här och i föreningens Facebookgrupp. 

NYA BÖCKER OM EAET.
 

Våren 2022 har sammantaget två böcker om Emotional Awareness and Expression Therapy kommit ut. I Smärtans budskap (Daniel Maroti, 2022) beskrivs det teoretiska ramverket runt känslofokuserade terapier som EAET. Boken ger även en  ingång till hur funktionella somatiska besvär kan förstås utifrån ett psykodynamiskt perspektiv.

 

Fri från Smärta - Känslofokuserade terapi vid kroppsliga besvär (Widlund, Ek, Maroti & Johansson, 2022) som bygger på den svenska Internetbehandlingen som togs fram under ramen för ett forskningsprojekt vid Karolinska institutet i Stockholm. Till boken följer också en separat arbetsbok med övningar som hör till behandlingen. Boken kan användas som självhjälpsmaterial för dig som besväras av långvariga kroppsliga symtom; den kan med fördel också läsas av psykologer, fysioterapeuter, läkare eller annan hälsosjukvårdspersonal som har intresse för området. 

Fri från smärta finns tillgänglig via Borell förlag.

Smärtans budskap finns att köpa vid Borell förlag eller BOKUS

smartans_budskap_borell_forlag_front stor.webp
smartans_budskap_borell_forlag_dps1 stor (1).webp
fri_fran_smarta_borell_forlag_front2.webp

Virtuell filmvisning och frågestund: This Might Hurt

NÄR: SÖNDAG 11 APRIL 2021 18:00

BILJETTER: HITTAR DU HÄR.

I samarbete med Howard Schubiner och regissörerna Kent Bassett och Marion Cunningham bjuder EAET Sverige in till visning av den mångfaldigt hyllade dokumentärfilmen This Might Hurt följt av frågestund med grundarna av terapiformen EAET Dr Howard Schubiner och Mark Lumley.

   I dokumentären utforskas den kroniska smärtepidemin i USA, genom att vi får följa en grupp patienter då de som en sista utväg i kampen mot smärtan genomgår en behandling som kallas Mind-Body-Medicine. Patienterna påbörjar ett intensivt behandlingsprogram som innebär att de behöver konfrontera de känslomässiga erfarenheter som ligger till grund för deras lidande. Samtidigt får de insikt i hur deras kroppar och sinnen är sammankopplade.

 

Filmen beskriver även nya rön inom neurovetenskap och medicin, och för ett resonemang kring vad som kan ligga bakom den amerikanska smärtepidemin.

Biljetter och mer information hittar du HÄR och på vår FB-sida.

Om du har frågor om filmvisningen, mejla info@eaet.se.

EAET på TV4 Nyheterna

 

Se Daniel Maroti, leg. psykolog och doktorand vid Karolinska institutet berätta om den internetbaserade studien på EAET som just nu äger rum. Vill du veta mer, läs också första forskningsartikeln på studien HÄR eller besök mbsstudien.se.  

MBS-studien

En forskningstudie för personer med kroppsliga besvär. 

Har du ett eller flera kroppsliga symtom som påverkar dig i ditt liv? Du har då möjlighet att anmäla dig till denna forskningsstudie som bedrivs via KI. I en tio veckors känslofokuserad behandling lär du dig att sätta dina symtom i samband med vad som har hänt eller händer i ditt liv. Du lär dig om hur din hjärna lärt sig att förutsäga hot, bli mer vaksam och alstra smärta på inlärda sätt. Läs mer om studien, behandlingen och hur du anmäler dig på följande sida: http://mbsstudien.se/

KI-logga.png

Känslofokuserad psykodynamisk terapi vid kronisk kroppsliga besvär

En introduktion till Emotional Awareness and Expression Therapy

Fredagen den 13 november 2020 föreläste Dr Howard Schubiner för sammantaget ett hundratal deltagare via Zoom. Föreläsningen fokuserade bland annat på hur nervsystemet kan alsta smärta i frånvaro av skada på en vävnad, hur klassiska medicinska tekniker för att utreda och behandla smärta inte alltid är hjälpsamma, och om vikten av att fokusera på känslor i behandling av långvariga kroppsliga besvär. Om du missade seminariet eller vill se det igen, finner du första delen här. Material från föreläsningen återfinns via vår Facebook-sida eller kan skickas per mejl. Kontakta oss då på info@eaet.se 

Läs om Emotional Awareness and Expression Therapy i Psykologtidningen #6 2020

Bild psykologtidningen.jpg
IMG_3129.PNG

KONTAKT

EAET Sverige är en ideell förening som riktar sig till dig som stöter på personer med kroppsliga symtom i ditt arbete och till andra som är intresserade av emotionella faktorers påverkan på kroppsliga besvär.

info@eaet.se

  • Facebook
Kontakt
bottom of page